S. 4-1219 Dossierfiche K. 52-1469

Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de belasting op de toegevoegde waarde
Regering Y. Leterme I  

BTW
nationale uitvoeringsmaatregel
inbreukprocedure (EU)
energieproduct
minerale olie
accijns

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-1469/1 Wetsontwerp 14/10/2008
K. 52-1469/2 Verslag namens de commissie 3/3/2009
K. 52-1469/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 12/3/2009
4-1219/1 4-1219/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 19/3/2009
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
14/10/2008   Indiening Doc. K. 52-1469/1
3/3/2009   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 52-1469/2
12/3/2009   Bespreking
Integraal verslag nr. 86, p. 76-77
12/3/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag n. 86, p. 106-107
Doc. K. 52-1469/3
12/3/2009   Aanneming zonder amendering
Integraal verslag nr. 86
19/2/2009   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 4-82/12 4-82/12 (PDF)
19/2/2009   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 4-82/12 4-82/12 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
13/3/2009   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
19/3/2009   Verstrijken termijn: Evocatietermijn
19/3/2009   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
19/3/2009   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
1/4/2009   Bekrachtiging en afkondiging
22/4/2009   Bekendmaking (32393)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 12/3/2009
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 14/3/2009 5 18/3/2009
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 14/3/2009 0 18/3/2009
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
1/4/2009 22/4/2009 , blz 32393

Kruispuntbank van de wetgeving