S. 4-1203 Dossierfiche                  

Evaluatie van de opvang van vreemdelingen
Commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden  

politiek asiel
buitenlandse staatsburger
Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers
sociale bijstand
Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen
minderjarigheid
OCMW
Rode Kruis
Dienst Vreemdelingenzaken
niet-gouvernementele organisatie
huisvesting
arbeidsmarkt
sociale voorzieningen
asielzoeker

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1203/1 4-1203/1 (PDF) Verslag namens de commissie 30/6/2009
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
17/2/2009   Indiening
17/2/2009   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
25/6/2009   Inschrijving op agenda
2/7/2009   Algemene bespreking Hand. 4-82 Hand. 4-82 (PDF)
2/7/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+36/-7/o8)
De conclusies en aanbevelingen van de commissie zijn aangenomen.
Hand. 4-82 Hand. 4-82 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
17/2/2009   Verzending naar commissie
17/2/2009   Inschrijving op agenda
17/2/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Nahima Lanjri
17/2/2009   Gedachtewisseling
Gedachtewisseling met mevrouw M. Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
17/2/2009   Bespreking
3/3/2009   Inschrijving op agenda
3/3/2009   Hoorzitting met mevrouw Isabelle Küntzinger, Fedasil
3/3/2009   Hoorzitting met mevrouw Hilde Van Gastel, Rode Kruis Vlaanderen
3/3/2009   Hoorzitting met de heer Billy Jungling, #iCroix Rouge de Belgique#i
3/3/2009   Hoorzitting met mevrouw Fabienne Crauwels, Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw
3/3/2009   Hoorzitting met de heer Christophe Ernotte, #iUnion des Villes et Communes de Wallonie asbl#i
3/3/2009   Hoorzitting met de heer Pieter De Gryse, Vluchtelingenwerk Vlaanderen
3/3/2009   Hoorzitting met mevrouw Malou Gay, #iCoordination et Initiatives pour Réfugiés et Étrangers (CIRÉ)#i
3/3/2009   Hoorzitting met mevrouw Nathalie Sterckx, Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, afdeling OCMW
10/3/2009   Inschrijving op agenda
10/3/2009   Gedachtewisseling
met mevrouw Marie Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
21/4/2009   Inschrijving op agenda
21/4/2009   Niet behandeld
28/4/2009   Inschrijving op agenda
28/4/2009   Niet behandeld
5/5/2009   Inschrijving op agenda
5/5/2009   Niet behandeld
12/5/2009   Inschrijving op agenda
12/5/2009   Niet behandeld
16/6/2009   Inschrijving op agenda
16/6/2009   Bespreking
van de vaststellingen en van de aanbevelingen
23/6/2009   Inschrijving op agenda
23/6/2009   Aanneming van aanbevelingen
de aanbevelingen, behalve die onder punt 5 en onder punt 8.3, zijn aangenomen met 7 stemmen bij 2 onthoudingen
30/6/2009   Inschrijving op agenda
30/6/2009   Aanneming van de aanbevelingen
de aanbevelingen 5 en 8.3 zijn eenparig aangenomen (11 stemmen)
30/6/2009   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-1203/1 4-1203/1 (PDF)
2/7/2009   Mededeling aan bestemmeling(en)
Aan de eerste minister, aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden, en aan de minister van Migratie- en asielbeleid
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 2/7/2009
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 17/2/2009, 3/3/2009, 10/3/2009, 16/6/2009, 30/6/2009

Kruispuntbank van de wetgeving