S. 4-1202 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 274 van het Wetboek van strafvordering, wat betreft het positief injunctierecht
Martine Taelman   

scheiding der machten
rechterlijk bevel
minister
gerechtelijk onderzoek
onafhankelijkheid van de rechterlijke macht
gerechtelijk vooronderzoek

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1202/1 4-1202/1 (PDF) Wetsvoorstel 5/3/2009
4-1202/2 4-1202/2 (PDF) Amendementen 14/10/2009
4-1202/3 4-1202/3 (PDF) Amendementen 1/12/2009
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
5/3/2009   Indiening Doc. 4-1202/1 4-1202/1 (PDF)
12/3/2009   Inoverwegingneming
12/3/2009   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
12/3/2009   Verzending naar commissie
14/10/2009   Inschrijving op agenda
14/10/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Francis Delpérée
14/10/2009   Bespreking
21/10/2009   Inschrijving op agenda
21/10/2009   Bespreking
1/12/2009   Inschrijving op agenda
1/12/2009   Bespreking
8/12/2009   Inschrijving op agenda
8/12/2009   Bespreking
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beëindigd 14/10/2009, 21/10/2009, 1/12/2009, 8/12/2009

Kruispuntbank van de wetgeving