S. 4-1199 Dossierfiche K. 52-1788

Ontwerp van economische herstelwet
Regering H. Van Rompuy I  

programmawet
belangenconflict (Belgisch institutioneel kader)
krediet op onroerende goederen
consumptief krediet
belastingaftrek
belasting van natuurlijke personen
isolatie van gebouwen
thermische isolatie
huisvesting
belastingteruggave
heractivering van de economie
fiscale stimulans
energiebesparing
bijkomend voordeel
sociale bijdrage
koopkracht
werkloosheidsverzekering
gedeeltelijke werkloosheid
werkloosheidsbestrijding
gehuwde persoon
geregistreerd samenwonen
steun aan ondernemingen
werkgelegenheidsbevordering
loonkosten
particuliere onderneming
overheidsbedrijf
vrijstelling van belasting
overuur
loonbelasting
wetenschappelijk beroep
nachtwerk
ploegendienst
betalingstermijn
aandeel
economische recessie
participatie van de werknemers
steun aan de bouwnijverheid
besluit
bouwnijverheid
sociale woning
gedelegeerde wetgeving
BTW-tarief
Wetboek Diverse Rechten en Taksen
exportsteun
kredietverzekering
verzekeringsovereenkomst
belastingontheffing
vergoedingen en onkosten
pendel
tweewielig voertuig
Fonds voor de Beroepsziekten
moederschap
bescherming van moeder en kind
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
ziekteverzekering
arbeidsveiligheid
gelijke behandeling
sociale lasten
onderlinge beroepsovereenkomst
vernieuwing
loonpremie
onderzoek en ontwikkeling
advocaat
schuldvordering
gerechtsdeurwaarder
schuldenlast
bescherming van de consument
vergrijzing van de bevolking
oudere werknemer
herintreding
industriŽle herstructurering
collectief ontslag
ontslagpremie
werkloze
Maribel
schepping van werkgelegenheid
non-profitsector
arbeidsongeval
Fonds voor Arbeidsongevallen
arbeidsongevallenverzekering
vergoeding
loon
werknemer in loondienst
laag loon
jeugdwerkloosheid
vaststelling van het loon
administratieve formaliteit
geestelijk gehandicapte
jeugdige werknemer
eerste betrekking
werknemer met een beperking
pensioenvoorwaarden
vervroegd pensioen
deeltijdarbeid
elektriciteitsvoorziening
facturering
energieprijs
gereduceerde prijs
elektrische energie
monetaire crisis
optiecontract

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-1788/1 Wetsontwerp 3/2/2009
K. 52-1788/2 Amendementen ingediend in de commissie 11/2/2009
K. 52-1788/3 Amendement ingediend in de commissie 16/2/2009
K. 52-1788/4 Amendementen ingediend in de commissie 17/2/2009
K. 52-1788/5 Amendementen ingediend in de commissie 17/2/2009
K. 52-1788/6 Amendementen ingediend in de commissie 17/2/2009
K. 52-1788/7 Amendementen ingediend in de commissie 18/2/2009
K. 52-1788/8 Verslag namens de commissie 19/2/2009
K. 52-1788/9 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 19/2/2009
K. 52-1788/10 Aanvullend verslag namens de commissie 26/2/2009
K. 52-1788/11 Verslag namens de commissie 2/3/2009
K. 52-1788/12 Verslag namens de commissie 2/3/2009
K. 52-1788/13 Tekst aangenomen door de commissies 2/3/2009
K. 52-1788/14 Amendementen ingediend in de plenaire vergadering 5/3/2009
K. 52-1788/15 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 5/3/2009
4-1199/1 4-1199/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 9/3/2009
4-1199/3 4-1199/3 (PDF) Verslag namens de commissie 10/3/2009
4-1199/2 4-1199/2 (PDF) Verslag namens de commissie 11/3/2009
4-1199/4 4-1199/4 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 19/3/2009
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
3/2/2009   Indiening Doc. K. 52-1788/1
19/2/2009   Mededeling belangenconflict
Integraal verslag nr. 83, p. 70-71
2/3/2009   Aanneming door de commissies (geamendeerd) Doc. K. 52-1788/13
5/3/2009   Einde belangenconflict
Integraal verslag nr. 84, p. 42
5/3/2009   Bespreking
Integraal verslag nr. 84, p. 50-87 en 85, p. 3-5
5/3/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+80/-0/o49)
Integraal verslag nr. 85, p. 12-13
Hand. 4-65 Hand. 4-65 (PDF)
Doc. K. 52-1788/15
5/3/2009   Aanneming na amendering door commissie
19/2/2009   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 4-82/12 4-82/12 (PDF)
19/2/2009   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 4-82/12 4-82/12 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
6/3/2009   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
9/3/2009   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 4-1199/1 4-1199/1 (PDF)
9/3/2009   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
9/3/2009   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
12/3/2009   Inschrijving op agenda
19/3/2009   Algemene bespreking Hand. 4-67 Hand. 4-67 (PDF)
19/3/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+35/-0/o20) Hand. 4-68 Hand. 4-68 (PDF)
Doc. 4-1199/4 4-1199/4 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
9/3/2009   Verzending naar commissie
10/3/2009   Inschrijving op agenda
10/3/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Berni Collas
10/3/2009   Bespreking
10/3/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o1)
10/3/2009   Aanneming zonder amendering
10/3/2009   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-1199/2 4-1199/2 (PDF)
9/3/2009   Verzending naar commissie
10/3/2009   Inschrijving op agenda
10/3/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Dirk Claes
10/3/2009   Bespreking
10/3/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+11/-0/o0)
10/3/2009   Aanneming zonder amendering
17/3/2009   Inschrijving op agenda
17/3/2009   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (10 stemmen)
Doc. 4-1199/3 4-1199/3 (PDF)
19/3/2009   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
20/3/2009   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
27/3/2009   Bekrachtiging en afkondiging
7/4/2009   Bekendmaking (25986-26000)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 5/3/2009
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 19/3/2009
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 10/3/2009
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 10/3/2009, 17/3/2009
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 7/3/2009 5 11/3/2009
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 10/3/2009 25 3/4/2009
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
27/3/2009 7/4/2009 , blz 25986-26000

Kruispuntbank van de wetgeving