S. 4-1197 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot bestraffing van sommige zware misdrijven met daadwerkelijk levenslange opsluiting
Anke Van dermeersch    Jurgen Ceder    Hugo Coveliers   

misdaad tegen de personen
strafsanctie
voorwaardelijke invrijheidstelling
strafverjaring

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1197/1 4-1197/1 (PDF) Wetsvoorstel 4/3/2009
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
4/3/2009   Indiening Doc. 4-1197/1 4-1197/1 (PDF)
12/3/2009   Inoverwegingneming
12/3/2009   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
12/3/2009   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving