S. 4-1188 Dossierfiche K. 52-1933

Wetsontwerp houdende instemming met het Internationaal Verdrag van 2001 inzake de burgerlijke aansprakelijkheid voor schade door verontreiniging door bunkerolie, en met de Bijlage, gedaan te Londen op 23 maart 2001
Regering H. Van Rompuy I  

verontreiniging door koolwaterstoffen
verontreiniging door schepen
vervuiling van de zee
Internationale Maritieme Organisatie
koolwaterstof
aansprakelijkheid
schadevergoeding
ratificatie van een overeenkomst
zeevaart
civiele aansprakelijkheid
scheepsbrandstof

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1188/1 4-1188/1 (PDF) Wetsontwerp 18/2/2009
4-1188/2 4-1188/2 (PDF) Verslag namens de commissie 24/3/2009
K. 52-1933/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 3/4/2009
K. 52-1933/2 Verslag namens de commissie 7/5/2009
K. 52-1933/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 14/5/2009
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
18/2/2009   Indiening Doc. 4-1188/1 4-1188/1 (PDF)
18/2/2009   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
26/3/2009   Inschrijving op agenda
2/4/2009   Algemene bespreking Hand. 4-70 Hand. 4-70 (PDF)
2/4/2009   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-70 Hand. 4-70 (PDF)
2/4/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+58/-0/o0) Hand. 4-71 Hand. 4-71 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
18/2/2009   Verzending naar commissie
17/3/2009   Inschrijving op agenda
17/3/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Margriet Hermans
17/3/2009   Bespreking
24/3/2009   Inschrijving op agenda
24/3/2009   Bespreking
24/3/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
24/3/2009   Aanneming zonder amendering
24/3/2009   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-1188/2 4-1188/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
2/4/2009   Overzending Doc. K. 52-1933/1
29/4/2009   Aanneming in commissie (ongewijzigd)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 280
14/5/2009   Bespreking
Integraal verslag nr. 98, p. 84-85
14/5/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+131/-0/o1)
Integraal verslag nr. 98, p. 93-94
Hand. 4-77 Hand. 4-77 (PDF)
Doc. K. 52-1933/3
14/5/2009   Aanneming zonder amendering
14/5/2009   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
12/7/2009   Bekrachtiging en afkondiging
30/10/2009   Bekendmaking (70670-70682)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 2/4/2009
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 17/3/2009, 24/3/2009
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 14/5/2009
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
12/7/2009 30/10/2009 , blz 70670-70682

Kruispuntbank van de wetgeving