S. 4-1179 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie inzake de toestand van de mensenrechten in TunesiŽ, naar aanleiding van de 21e verjaardag van het presidentschap van Ben Ali
FranÁois Roelants du Vivier    Philippe Mahoux    Christiane Vienne   

Unie voor het Middellandse Zeegebied
rechten van de mens
TunesiŽ
motie van het Parlement

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1179/1 4-1179/1 (PDF) Voorstel van resolutie 12/2/2009
4-1179/2 4-1179/2 (PDF) Verslag namens de commissie 19/5/2009
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
12/2/2009   Indiening Doc. 4-1179/1 4-1179/1 (PDF)
19/2/2009   Inoverwegingneming
19/2/2009   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
4/6/2009   Inschrijving op agenda
11/6/2009   Algemene bespreking Hand. 4-79 Hand. 4-79 (PDF)
11/6/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+34/-0/o11) Hand. 4-79 Hand. 4-79 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
19/2/2009   Verzending naar commissie
21/4/2009   Inschrijving op agenda
21/4/2009   Niet behandeld
19/5/2009   Inschrijving op agenda
19/5/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Olga Zrihen
19/5/2009   Bespreking
19/5/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
19/5/2009   Aanneming zonder amendering
19/5/2009   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-1179/2 4-1179/2 (PDF)
11/6/2009   Mededeling aan bestemmeling(en)
eerste minister, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 11/6/2009
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 19/5/2009

Kruispuntbank van de wetgeving