S. 4-1177 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie tot indijking van de sociale fraude met sociale-identiteitskaarten
Lieve Van Ermen    Els Schelfhout    Patrik Vankrunkelsven   

toepassing van informatica
elektronisch document
sociale zekerheid
motie van het Parlement
identiteitsbewijs
fraude

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1177/1 4-1177/1 (PDF) Voorstel van resolutie 12/2/2009
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
12/2/2009   Indiening Doc. 4-1177/1 4-1177/1 (PDF)
19/2/2009   Inoverwegingneming
19/2/2009   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
19/2/2009   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving