S. 4-1169 Dossierfiche                  

Het beleid inzake werk
Commissie voor de Sociale Aangelegenheden  

werkgelegenheidsbevordering
tijdelijk werk
minimumbestaansinkomen
migrerende werknemer
beroepsopleiding
werkloosheidsbestrijding
bestrijding van discriminatie
arbeider
bijkomend voordeel
oudere werknemer
werknemer met een beperking
economische recessie
sociale partner
Maribel
herintreding
verlof om sociale redenen
regeringsbeleid
conjuncturele werkloosheid
verlet
jongerenarbeid
arbeidsvoorwaarden
werknemer
werkgelegenheidsbeleid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1169/1 4-1169/1 (PDF) Verslag namens de commissie 4/2/2009
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
4/2/2009   Indiening Doc. 4-1169/1 4-1169/1 (PDF)
4/2/2009   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
4/2/2009   Verzending naar commissie
4/2/2009   Inschrijving op agenda
4/2/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Anne Delvaux
4/2/2009   Gedachtewisseling
met mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen
4/2/2009   Verslag Doc. 4-1169/1 4-1169/1 (PDF)
4/2/2009   Einde behandeling
4/2/2009   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 4/2/2009

Kruispuntbank van de wetgeving