S. 4-1164 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 23 maart 1995 tot bestraffing van het ontkennen, minimaliseren, rechtvaardigen of goedkeuren van de genocide die tijdens de tweede wereldoorlog door het Duitse nationaal-socialistische regime is gepleegd, met het oog op het verbieden van elk gebruik van nazisymbolen
Anne Delvaux    Francis Delpérée    Jean-Paul Procureur    Marc Elsen    Vanessa Matz   

misdaad tegen de menselijkheid
nationaal-socialisme
strafsanctie
politieke propaganda

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
4-1164/1 4-1164/1 (PDF) Wetsvoorstel 5/2/2009
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
5/2/2009   Indiening Stuk 4-1164/1 4-1164/1 (PDF)
19/2/2009   Inoverwegingneming
  Commissie: Justitie
19/2/2009   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beëindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving