S. 4-1159 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de invoering van een CarriŤre Planning Systeem (CPS)
Nahima Lanjri    Wouter Beke    Dirk Claes    Sabine de Bethune    Yves Leterme    Els Schelfhout   

pensioenregeling
consumentenvoorlichting
beroepsloopbaan
internetsite
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
openbaarheid van het bestuur
sociale zekerheid
motie van het Parlement

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1159/1 4-1159/1 (PDF) Voorstel van resolutie 3/2/2009
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
3/2/2009   Indiening Doc. 4-1159/1 4-1159/1 (PDF)
5/2/2009   Inoverwegingneming
5/2/2009   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
5/2/2009   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd