S. 4-1157 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de verdere terugdringing van de wereldwijde leprabesmetting
Els Schelfhout    Pol Van Den Driessche    François Roelants du Vivier    Margriet Hermans    Joëlle Kapompolé    André Van Nieuwkerke    Francis Delpérée    Josy Dubié    Louis Ide   

voorkoming van ziekten
gezondheidshulp
Wereldgezondheidsorganisatie
infectieziekte
ontwikkelingshulp
motie van het Parlement

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1157/1 4-1157/1 (PDF) Voorstel van resolutie 2/2/2009
4-1157/2 4-1157/2 (PDF) Amendementen 3/3/2009
4-1157/3 4-1157/3 (PDF) Verslag namens de commissie 24/3/2009
4-1157/4 4-1157/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 24/3/2009
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
2/2/2009   Indiening Doc. 4-1157/1 4-1157/1 (PDF)
5/2/2009   Inoverwegingneming
5/2/2009   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
26/3/2009   Inschrijving op agenda
2/4/2009   Algemene bespreking Hand. 4-70 Hand. 4-70 (PDF)
2/4/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+58/-0/o0) Hand. 4-71 Hand. 4-71 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
5/2/2009   Verzending naar commissie
3/3/2009   Inschrijving op agenda
3/3/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Olga Zrihen
3/3/2009   Bespreking
17/3/2009   Inschrijving op agenda
17/3/2009   Niet behandeld
24/3/2009   Inschrijving op agenda
24/3/2009   Bespreking
24/3/2009   Stemming over het geheel: geamendeerd (+9/-0/o0)
24/3/2009   Aanneming na amendering
24/3/2009   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-1157/3 4-1157/3 (PDF)
24/3/2009   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 4-1157/4 4-1157/4 (PDF)
2/4/2009   Mededeling aan bestemmeling(en)
Eerste minister Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken Minister van Ontwikkelingssamenwerking
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 2/4/2009
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Geamendeerd 3/3/2009, 24/3/2009