S. 4-1155 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie over de strijd tegen de mensenhandel
Nahima Lanjri    Wouter Beke    Dirk Claes    Sabine de Bethune    Yves Leterme    Tony Van Parys    Hugo Vandenberghe   

kinderpornografie
slachtofferhulp
mensenhandel
parlementair toezicht
machtsmisbruik
prostitutie
gerechtelijke vervolging
motie van het Parlement

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1155/1 4-1155/1 (PDF) Voorstel van resolutie 29/1/2009
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
29/1/2009   Indiening Doc. 4-1155/1 4-1155/1 (PDF)
5/2/2009   Inoverwegingneming
5/2/2009   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
5/2/2009   Verzending naar commissie
23/6/2009   Inschrijving op agenda
23/6/2009   Niet behandeld
30/6/2009   Inschrijving op agenda
30/6/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Nele Lijnen
30/6/2009   Regeling der werkzaamheden
17/11/2009   Inschrijving op agenda
17/11/2009   Beslissing tot oprichting van een werkgroep
De commissie heeft beslist om een subcommissie of een werkgroep "Mensenhandel" op te richten.
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 30/6/2009

Kruispuntbank van de wetgeving