S. 4-1148 Dossierfiche                  

Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake kwaliteits- en veiligheidsnormen voor menselijke organen, bestemd voor transplantatie
Commissie voor de Sociale Aangelegenheden  

subsidiariteitsbeginsel
evenredigheidsbeginsel
richtlijn (EU)
orgaantransplantatie
hoorzitting

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1148/1 4-1148/1 (PDF) Verslag namens de commissie 11/2/2009
4-1148/2 4-1148/2 (PDF) Advies uitgebracht door de commissie 11/2/2009
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
28/1/2009   Indiening
28/1/2009   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
26/2/2009   Inschrijving op agenda
5/3/2009   Algemene bespreking Hand. 4-65 Hand. 4-65 (PDF)
5/3/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+55/-0/o0) Hand. 4-65 Hand. 4-65 (PDF)
5/3/2009   Aanneming zonder amendering
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
28/1/2009   Verzending naar commissie
28/1/2009   Inschrijving op agenda
28/1/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Dirk Claes, Jacques Brotchi
28/1/2009   Bespreking
met het oog op het uitbrengen van een advies aan de Europese Commissie
28/1/2009   Hoorzitting met professor Xavier Rogiers, diensthoofd Transplantatiecentrum, vakgroep heelkunde, Universiteit Gent
28/1/2009   Hoorzitting met professor Kristel Vandenbosch, dienst Pediatrie, Centre hospitalier universitaire de LiŤge
28/1/2009   Hoorzitting met professor Yves Vanrenterghem, departement Pathofysiologie, afdeling Nefrologie, UZLeuven
28/1/2009   Hoorzitting met professor Martine Antoine, dienst Hartheelkunde, HŰpital Erasme
28/1/2009   Gedachtewisseling
11/2/2009   Inschrijving op agenda
11/2/2009   Bespreking
met het oog op het uitbrengen van een advies aan de Europese Commissie
11/2/2009   Aanneming van het advies
het advies is eenparig aangenomen (9 stemmen)
Doc. 4-1148/2 4-1148/2 (PDF)
11/2/2009   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-1148/1 4-1148/1 (PDF)
5/3/2009   Mededeling aan bestemmeling(en)
Europese commissie
5/3/2009   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd 5/3/2009
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 28/1/2009, 11/2/2009

Kruispuntbank van de wetgeving