S. 4-1147 Dossierfiche K. 52-1900

Conferentie van Voorzitters van de Parlementen van de Europese Unie - Parijs 26-28 februari 2009.
Armand De Decker    Herman De Croo   

Europese Unie
nationaal parlement
Europees afgevaardigde
voorzitter van het Parlement
voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie
interparlementaire samenwerking
internetsite
COSAC
Europese verdragen
Europese Grondwet
subsidiariteitsbeginsel
gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid
parlementair toezicht
economische recessie
energiebeleid
energiecrisis
anticrisisplan
economische en sociale samenhang
werking van de instelling
visie van Europa
Verdrag van Lissabon
crisisbeheersing

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1147/1 4-1147/1 (PDF) Verslag 6/3/2009
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [K1] Behandeling door Kamer
26/2/2009   Indiening Doc. 4-1147/1 4-1147/1 (PDF)
28/2/2009   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
26/2/2009   Indiening Doc. 4-1147/1 4-1147/1 (PDF)
26/2/2009   Verslag
Conferentie van de Voorzitters van de Parlementen van de Europese Unie - Parijs, 26-28 februari 2009
28/2/2009   Einde behandeling
28/2/2009   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Behandeling beŽindigd  
[K1] Behandeling door Kamer
Behandeling beŽindigd  
[S2] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving