S. 4-1144 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 juli 2006 tot vastlegging van de gecombineerde waarschuwingen voor alle in de handel gebrachte verpakkingseenheden van sigaretten, teneinde de verplichting erin op te nemen om het nummer van de Tabak Stop Lijn (0800 111 00) te vermelden op alle sigarettenpakjes
Jacques Brotchi   

consumentenvoorlichting
tabak
nicotineverslaving
telefoon
motie van het Parlement

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1144/1 4-1144/1 (PDF) Voorstel van resolutie 26/1/2009
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
26/1/2009   Indiening Doc. 4-1144/1 4-1144/1 (PDF)
29/1/2009   Inoverwegingneming
29/1/2009   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
29/1/2009   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving