S. 4-1142 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende het promoten van orgaandonatie en het gebruik van het eHealth-platform voor het registreren van orgaandonatie
Louis Ide   

bewustmaking van de burgers
eHealth-platform
orgaantransplantatie
motie van het Parlement

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1142/1 4-1142/1 (PDF) Voorstel van resolutie 22/1/2009
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
22/1/2009   Indiening Doc. 4-1142/1 4-1142/1 (PDF)
29/1/2009   Inoverwegingneming
29/1/2009   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
29/1/2009   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving