S. 4-1137 Dossierfiche K. 52-1745

Nationale Commissie voor de evaluatie van de wet van 3 april 1990 betreffende de zwangerschapsafbreking (wet van 13 augustus 1990) - Verslag ten behoeve van het Parlement : 1 januari 2006 - 31 december 2007

verslag over de werkzaamheden
Nationale Evaluatiecommissie inzake zwangerschapsafbreking

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1137/1 4-1137/1 (PDF) Verslag 21/1/2009
4-1137/2 4-1137/2 (PDF) Verslag namens de commissie 19/5/2009
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [K1] Behandeling door Kamer
21/1/2009   Indiening Doc. 4-1137/1 4-1137/1 (PDF)
21/1/2009   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
21/1/2009   Indiening Doc. 4-1137/1 4-1137/1 (PDF)
24/3/2009   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
24/3/2009   Verzending naar commissie
24/3/2009   Inschrijving op agenda
24/3/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Isabelle Durant, Nele Lijnen
24/3/2009   Bespreking
5/5/2009   Inschrijving op agenda
5/5/2009   Bespreking
met het oog op het formuleren van aanbevelingen
12/5/2009   Inschrijving op agenda
12/5/2009   Bespreking
19/5/2009   Inschrijving op agenda
19/5/2009   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 4-1137/2 4-1137/2 (PDF)
19/5/2009   Einde behandeling
7/5/2010   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Behandeling beŽindigd  
[K1] Behandeling door Kamer
Behandeling beŽindigd  
[S2] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 24/3/2009, 5/5/2009, 12/5/2009, 19/5/2009

Kruispuntbank van de wetgeving