S. 4-1132 Dossierfiche                  

Het migratie- en asielbeleid : gedachtewisseling met mevrouw A. Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid, en met mevrouw M. Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
Commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden  

politiek asiel
asielzoeker
migratie
migratiebeleid

Parlementaire documenten

Er zijn nog geen parlementaire documenten beschikbaar voor dit dossier

                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
12/11/2008   Indiening
12/11/2008   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
12/11/2008   Verzending naar commissie
12/11/2008   Inschrijving op agenda
12/11/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Monfils
12/11/2008   Gedachtewisseling
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 12/11/2008

Kruispuntbank van de wetgeving