S. 4-1114 Dossierfiche                  

Evaluatie van de wet tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's
Commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden  

videobewaking

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1114/1 4-1114/1 (PDF) Verslag namens de commissie 9/6/2009
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
13/1/2009   Indiening
13/1/2009   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
18/6/2009   Inschrijving op agenda
25/6/2009   Algemene bespreking Hand. 4-81 Hand. 4-81 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
13/1/2009   Verzending naar commissie
13/1/2009   Inschrijving op agenda
13/1/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Dirk Claes
13/1/2009   Inleidende uiteenzetting door Guido De Padt,
minister van Binnenlandse Zaken
13/1/2009   Gedachtewisseling
20/1/2009   Inschrijving op agenda
20/1/2009   Hoorzitting de heer Nicholas Paelinck, korpschef politiezone Westkust
20/1/2009   Hoorzitting met de heer Alain Liners en mevrouw Marie-Agnes Langouche, juridische dienst van de federale politie
20/1/2009   Hoorzitting met de heer Willem De Beuckelaere, voorzitter van de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
20/1/2009   Gedachtewisseling
3/2/2009   Inschrijving op agenda
3/2/2009   Bezoek
aan het Commandocentrum Brusselse spoorweg- en metropolitie (station Rogier)
3/2/2009   Bezoek
aan de Dispatching, Lokale politie Zone Brussel-West, Briefdragerstraat 2, 1080 Sint-Jans-Molenbeek
10/2/2009   Inschrijving op agenda
10/2/2009   Bespreking
5/5/2009   Inschrijving op agenda
5/5/2009   Niet behandeld
12/5/2009   Inschrijving op agenda
12/5/2009   Bespreking
19/5/2009   Inschrijving op agenda
19/5/2009   Bespreking
9/6/2009   Inschrijving op agenda
9/6/2009   Bespreking
Einde van de bespreking
9/6/2009   Einde behandeling
16/6/2009   Inschrijving op agenda
16/6/2009   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 4-1114/1 4-1114/1 (PDF)
7/5/2010   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Vervallen 25/6/2009
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 13/1/2009, 20/1/2009, 10/2/2009, 12/5/2009, 19/5/2009, 9/6/2009, 16/6/2009

Kruispuntbank van de wetgeving