S. 4-1107 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 18 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, wat het ritsen betreft
Patrik Vankrunkelsven   

wegverkeer
verkeersveiligheid
bebakening

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1107/1 4-1107/1 (PDF) Wetsvoorstel 12/1/2009
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
12/1/2009   Indiening Doc. 4-1107/1 4-1107/1 (PDF)
15/1/2009   Inoverwegingneming
15/1/2009   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
15/1/2009   Verzending naar commissie
24/6/2009   Inschrijving op agenda
24/6/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Roland Duchatelet
24/6/2009   Bespreking
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 24/6/2009

Kruispuntbank van de wetgeving