S. 4-1101 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie met het oog op een snelle ratificatie van het Verdrag over clustermunitie, ondertekend te Oslo op 2, 3 en 4 december 2008
Philippe Mahoux   

ratificatie van een overeenkomst
wapenbeperking
internationale conventie
antipersoneel(s)mijn
conventioneel wapen
slachtofferhulp
mijnenbestrijding
motie van het Parlement

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1101/1 4-1101/1 (PDF) Voorstel van resolutie 7/1/2009
4-1101/2 4-1101/2 (PDF) Amendementen 10/2/2009
4-1101/3 4-1101/3 (PDF) Verslag namens de commissie 18/2/2009
4-1101/4 4-1101/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 18/2/2009
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
7/1/2009   Indiening Doc. 4-1101/1 4-1101/1 (PDF)
15/1/2009   Inoverwegingneming
15/1/2009   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
26/2/2009   Inschrijving op agenda
5/3/2009   Algemene bespreking Hand. 4-65 Hand. 4-65 (PDF)
5/3/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+52/-0/o1) Hand. 4-65 Hand. 4-65 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
15/1/2009   Verzending naar commissie
20/1/2009   Inschrijving op agenda
20/1/2009   Niet behandeld
10/2/2009   Inschrijving op agenda
10/2/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Margriet Hermans
10/2/2009   Bespreking
18/2/2009   Inschrijving op agenda
18/2/2009   Bespreking
18/2/2009   Stemming over het geheel: geamendeerd (+9/-0/o0)
18/2/2009   Aanneming na amendering
18/2/2009   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-1101/3 4-1101/3 (PDF)
18/2/2009   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 4-1101/4 4-1101/4 (PDF)
5/3/2009   Mededeling aan bestemmeling(en)
Eerste minister Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken Minister van Landsverdediging
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 5/3/2009
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Geamendeerd 10/2/2009, 18/2/2009

Kruispuntbank van de wetgeving