S. 4-1099 Dossierfiche K. 52-1494

Wetsontwerp betreffende de verhaalmiddelen inzake de wet van (...) op het herverzekeringsbedrijf
Regering Y. Leterme I  

administratieve rechtspraak
hogere rechtspraak
nationale uitvoeringsmaatregel
rechtsmiddel
Financial Services and Markets Authority
herverzekering

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-1494/1 Wetsontwerp 16/10/2008
K. 52-1494/2 Bijlagen 14/11/2008
K. 52-1494/3 Verslag namens de commissie 12/12/2008
K. 52-1494/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 8/1/2009
4-1099/1 4-1099/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 9/1/2009
4-1099/2 4-1099/2 (PDF) Verslag namens de commissie 28/1/2009
4-1099/3 4-1099/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 5/2/2009
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
16/10/2008   Indiening Doc. K. 52-1494/1
12/12/2008   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 52-1493/3
16/12/2008   Bespreking
Integraal verslag nr. 67, p. 50-51
8/1/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+102/-0/o30)
Integraal verslag nr. 76, p. 53
Doc. K. 52-1494/4
8/1/2009   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
8/1/2009   Overzending Doc. 4-1099/1 4-1099/1 (PDF)
9/1/2009   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
29/1/2009   Inschrijving op agenda
5/2/2009   Algemene bespreking Hand. 4-62 Hand. 4-62 (PDF)
5/2/2009   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-62 Hand. 4-62 (PDF)
5/2/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+51/-0/o11) Hand. 4-62 Hand. 4-62 (PDF)
Doc. 4-1099/3 4-1099/3 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
9/1/2009   Verzending naar commissie
28/1/2009   Inschrijving op agenda
28/1/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Roland Duchatelet
28/1/2009   Bespreking
28/1/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o2)
28/1/2009   Aanneming zonder amendering
28/1/2009   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-1099/2 4-1099/2 (PDF)
5/2/2009   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
16/2/2009   Bekrachtiging en afkondiging
16/3/2009   Bekendmaking (22374-22375)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 16/12/2008, 8/1/2009
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 5/2/2009
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 28/1/2009
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
16/2/2009 16/3/2009 , blz 22374-22375

Kruispuntbank van de wetgeving