S. 4-1098 Dossierfiche K. 52-1493

Wetsontwerp op het herverzekeringsbedrijf
Regering Y. Leterme I  

financieel toezicht
nationale uitvoeringsmaatregel
herverzekering
verzekeringsmaatschappij
Financial Services and Markets Authority
dienstverrichting
internetsite
vennootschapsrecht
financiŽle controle
aandeelhouder
ondernemingsdirecteur
raad van bestuur
bedrijfsbeheer
delegatie van bevoegdheid
boekhouding
dochteronderneming
filiaal
beginsel van wederzijdse erkenning
vrij verrichten van diensten
fusie van ondernemingen
liquidatie van een onderneming
boekhouder
strafsanctie
administratieve sanctie
kredietbrief
conglomeraat van bedrijven
groep ondernemingen
financiŽle solvabiliteit

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-1493/1 Wetsontwerp 16/10/2008
K. 52-1493/2 Bijlagen 16/10/2008
K. 52-1493/3 Verslag namens de commissie 12/12/2008
K. 52-1493/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 8/1/2009
4-1098/1 4-1098/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 27/1/2009
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
16/10/2008   Indiening Doc. K. 52-1493/1
12/12/2008   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 52-1493/3
16/12/2008   Bespreking
Integraal verslag nr. 67, p. 50-51
8/1/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+102/-0/o30)
Integraal verslag nr. 76, p. 52-53
Hand. 4-57 Hand. 4-57 (PDF)
Doc. K. 52-1493/4
8/1/2009   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
9/1/2009   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
27/1/2009   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 4-1098/1 4-1098/1 (PDF)
27/1/2009   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
29/1/2009   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
16/2/2009   Bekrachtiging en afkondiging
16/3/2009   Bekendmaking (22323-22374)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 16/12/2008, 8/1/2009
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 10/1/2009 15 26/1/2009
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 10/1/2009 0 26/1/2009
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
16/2/2009 16/3/2009 , blz 22323-22374

Kruispuntbank van de wetgeving