S. 4-1097 Dossierfiche K. 52-1449

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen
Regering Y. Leterme I  

prijs
goederen en diensten
prijsfluctuatie
concurrentie
officiŽle statistiek
marktonderzoek
ministerie
Instituut voor de Nationale Rekeningen
prijsbeleid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-1449/1 Wetsontwerp 2/10/2008
K. 52-1449/2 Amendementen 4/11/2008
K. 52-1449/3 Amendementen 18/11/2008
K. 52-1449/4 Verslag namens de commissie 28/11/2008
K. 52-1449/5 Amendementen ingediend in de plenaire vergadering 16/12/2008
K. 52-1449/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 8/1/2009
4-1097/1 4-1097/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 22/1/2009
4-1097/2 4-1097/2 (PDF) Amendementen 28/1/2009
4-1097/3 4-1097/3 (PDF) Verslag namens de commissie 28/1/2009
4-1097/4 4-1097/4 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 5/2/2009
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
2/10/2008   Indiening Doc. K. 52-1449/1
28/11/2008   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 52-1449/4
4/12/2008   Verdaging
Integraal verslag nr. 64, p. 2
16/12/2008   Bespreking
Integraal verslag nr. 67, p. 26-50
8/1/2009   Bespreking
Integraal verslag nr. 76, p. 50-51
8/1/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+91/-11/o30)
Integraal verslag nr. 76, p. 51-52
Doc. K. 52-1449/6
8/1/2009   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
9/1/2009   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
22/1/2009   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 4-1097/1 4-1097/1 (PDF)
22/1/2009   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
29/1/2009   Inschrijving op agenda
5/2/2009   Algemene bespreking Hand. 4-62 Hand. 4-62 (PDF)
5/2/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+51/-6/o7) Hand. 4-62 Hand. 4-62 (PDF)
Doc. 4-1097/4 4-1097/4 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
22/1/2009   Verzending naar commissie
28/1/2009   Inschrijving op agenda
28/1/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Richard Fournaux
28/1/2009   Bespreking
28/1/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-2/o0)
28/1/2009   Aanneming zonder amendering
28/1/2009   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-1097/3 4-1097/3 (PDF)
5/2/2009   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
6/2/2009   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
8/3/2009   Bekrachtiging en afkondiging
30/4/2009   Bekendmaking (34604-34605)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 16/12/2008, 8/1/2009
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 5/2/2009
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 28/1/2009
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 10/1/2009 15 26/1/2009
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 23/1/2009 60 1/4/2009
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
8/3/2009 30/4/2009 , blz 34604-34605

Kruispuntbank van de wetgeving