S. 4-1096 Dossierfiche K. 52-1320

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen
Regering Y. Leterme I  

nationale uitvoeringsmaatregel
energietransport
vervoer per pijpleiding
vervoerstarief
marktliberalisatie
vaststelling van de prijzen
aardgas
toegang tot de markt

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-1320/1 Wetsontwerp 3/7/2008
K. 52-1320/2 Amendementen 22/10/2008
K. 52-1320/3 Amendementen 18/11/2008
K. 52-1320/4 Verslag namens de commissie 3/12/2008
K. 52-1320/5 Tekst aangenomen door de commissie 3/12/2008
K. 52-1320/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 8/1/2009
4-1096/1 4-1096/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 22/1/2009
4-1096/2 4-1096/2 (PDF) Amendementen 28/1/2009
4-1096/3 4-1096/3 (PDF) Verslag namens de commissie 4/2/2009
4-1096/4 4-1096/4 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 12/2/2009
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
3/7/2008   Indiening Doc. K. 52-1320/1
3/12/2008   Aanneming in commissie (geamendeerd en verbeterd) Doc. K. 52-1320/4
16/12/2008   Bespreking
Integraal verslag nr. 67, p. 4-26
8/1/2009   Bespreking
Integraal verslag nr. 76, p. 47-49
8/1/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+81/-48/o3)
Integraal verslag nr. 76, p. 50
Doc. K. 52-1320/6
8/1/2009   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
9/1/2009   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
22/1/2009   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 4-1096/1 4-1096/1 (PDF)
22/1/2009   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
5/2/2009   Inschrijving op agenda
12/2/2009   Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
Zie de amendementen nrs. 1 tot 7 van de heer Daras (4-1096/2), overgenomen door de heer Martens
12/2/2009   Algemene bespreking Hand. 4-63 Hand. 4-63 (PDF)
12/2/2009   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-63 Hand. 4-63 (PDF)
12/2/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+36/-19/o2) Hand. 4-63 Hand. 4-63 (PDF)
Doc. 4-1096/4 4-1096/4 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
22/1/2009   Verzending naar commissie
28/1/2009   Inschrijving op agenda
28/1/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Berni Collas
28/1/2009   Bespreking
28/1/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+7/-3/o1)
28/1/2009   Aanneming zonder amendering
4/2/2009   Inschrijving op agenda
4/2/2009   Goedkeuring verslag
het verslag is goedgekeurd met 8 stemmen bij 1 onthouding
Doc. 4-1096/3 4-1096/3 (PDF)
12/2/2009   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
16/2/2009   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
10/3/2009   Bekrachtiging en afkondiging
31/3/2009   Bekendmaking (25173-25175)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 16/12/2008, 8/1/2009
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 12/2/2009
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 28/1/2009, 4/2/2009
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 10/1/2009 15 26/1/2009
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 23/1/2009 60 1/4/2009
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
10/3/2009 31/3/2009 , blz 25173-25175

Kruispuntbank van de wetgeving