S. 4-1095 Dossierfiche K. 52-1026

Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en van artikel 1399 van het Gerechtelijk Wetboek inzake het verzet tegen het huwelijk
Katharina Schryvers   Liesbeth Van der Auwera  

burgerlijk recht
burgerlijke rechtsvordering
huwelijk

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-1026/1 Wetsvoorstel 1/4/2008
K. 52-1026/2 Verslag namens de commissie 16/10/2008
K. 52-1026/3 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 4/11/2008
K. 52-1026/4 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 25/11/2008
K. 52-1026/5 Aanvullend verslag namens de commissie 4/12/2008
K. 52-1026/6 Tekst aangenomen door de commissie 4/12/2008
K. 52-1026/7 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 8/1/2009
4-1095/1 4-1095/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 27/1/2009
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
1/4/2008   Indiening Doc. K. 52-1026/1
17/4/2008   Inoverwegingneming
16/10/2008   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 52-1026/2
23/10/2008   Terugzending naar commissie
Integraal verslag nr. 58, p. 59
4/12/2008   Aanneming in commissie (geamendeerd en verbeterd + nieuw opschrift) Doc. K. 52-1026/5
16/12/2008   Bespreking
Integraal verslag nr. 67, p. 3-4
8/1/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+127/-0/o1)
Integraal verslag nr. 76, p. 69-70
Doc. K. 52-1026/7
8/1/2009   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
9/1/2009   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
27/1/2009   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 4-1095/1 4-1095/1 (PDF)
27/1/2009   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
29/1/2009   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
19/2/2009   Bekrachtiging en afkondiging
11/3/2009   Bekendmaking (21408)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 16/12/2008, 8/1/2009
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 10/1/2009 15 26/1/2009
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 10/1/2009 0 26/1/2009
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
19/2/2009 11/3/2009 , blz 21408

Kruispuntbank van de wetgeving