S. 4-1093 Dossierfiche K. 52-1508

Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de wetgeving inzake de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen, wat betreft de indiening van de vermogensaangifte
Herman Van Rompuy   Patrick Dewael  

mandaat
politieke moraal
Rekenhof (BelgiŽ)
rijkdom
financieel belang van de leden
ambtenaar
afgevaardigde
ministerie
administratieve formaliteit

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-1508/1 Voorstel van bijzondere wet 22/10/2008
K. 52-1508/2 Verslag namens de commissie 16/12/2008
K. 52-1508/3 Addendum 2/1/2009
K. 52-1508/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 8/1/2009
4-1093/1 4-1093/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 9/1/2009
4-1093/2 4-1093/2 (PDF) Verslag namens de commissie 12/2/2009
4-1093/3 4-1093/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 19/2/2009
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
22/10/2008   Indiening Doc. K. 52-1508/1
23/10/2008   Inoverwegingneming
16/12/2008   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 52-1507/3
8/1/2009   Bespreking
Integraal verslag nr. 76, p. 33-34
8/1/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 76, p. 70-71
Doc. K. 52-1508/4
8/1/2009   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
8/1/2009   Overzending Doc. 4-1093/1 4-1093/1 (PDF)
9/1/2009   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
12/2/2009   Inschrijving op agenda
19/2/2009   Algemene bespreking Hand. 4-64 Hand. 4-64 (PDF)
19/2/2009   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-64 Hand. 4-64 (PDF)
19/2/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+59/-0/o0) Hand. 4-64 Hand. 4-64 (PDF)
Doc. 4-1093/3 4-1093/3 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
9/1/2009   Verzending naar commissie
12/2/2009   Inschrijving op agenda
12/2/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
12/2/2009   Bespreking
12/2/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+11/-0/o0)
12/2/2009   Aanneming zonder amendering
12/2/2009   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-1093/2 4-1093/2 (PDF)
19/2/2009   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
12/3/2009   Bekrachtiging en afkondiging
31/3/2009   Bekendmaking (25160-25161)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 8/1/2009
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 19/2/2009
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Niet geamendeerd 12/2/2009
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
12/3/2009 31/3/2009 , blz 25160-25161

Kruispuntbank van de wetgeving