S. 4-1087 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, met betrekking tot de aftrek van bijkomende kosten die verband houden met het verwerven of het behoud van een woning
Wouter Beke    Jean-Jacques De Gucht    Andrť Van Nieuwkerke   

huisvesting
belastingaftrek
krediet op onroerende goederen
belasting van natuurlijke personen

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1087/1 4-1087/1 (PDF) Wetsvoorstel 23/12/2008
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
23/12/2008   Indiening Doc. 4-1087/1 4-1087/1 (PDF)
8/1/2009   Inoverwegingneming
8/1/2009   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
8/1/2009   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving