S. 4-1084 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 594, 596, 621 en 626 van het Wetboek van Strafvordering, met het oog op de aanpassing van de procedure voor het herstel in eer en rechten voor veroordelingen wegens aanranding van de eerbaarheid of verkrachting van minderjarigen
Els Van Hoof    Dominique Tilmans    Nele Lijnen    Sabine de Bethune    Nahima Lanjri    Hugo Vandenberghe   

toegang tot de informatie
strafverjaring
seksueel misdrijf
seksueel geweld
pedofilie
strafblad
kinderbescherming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1084/1 4-1084/1 (PDF) Wetsvoorstel 23/12/2008
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
23/12/2008   Indiening Doc. 4-1084/1 4-1084/1 (PDF)
8/1/2009   Inoverwegingneming
8/1/2009   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
8/1/2009   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving