S. 4-1075 Dossierfiche                  

Herziening van artikel 10, tweede lid, tweede zinsdeel, van de Grondwet
----------
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 131, Ed. 2, van 2 mei 2007)
Francis Delpťrťe   

buitenlandse staatsburger
aanwerving
nationaliteit
overheidsapparaat
herziening van de grondwet

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1075/1 4-1075/1 (PDF) Herziening van de grondwet 15/12/2008
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
15/12/2008   Indiening Doc. 4-1075/1 4-1075/1 (PDF)
15/12/2008   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
15/12/2008   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving