S. 4-1066 Dossierfiche                  

Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen en tot bestrijding van racisme en xenofobie
Francis Delpérée    Armand De Decker    Philippe Moureaux    José Daras   

racisme
vereniging
misdaad tegen de menselijkheid
nationaal-socialisme
extreem rechts
Hoofdstedelijk Gewest Brussels
regionale verkiezingen
xenofobie
rechten van de mens
strafsanctie
verkiesbaarheid
Tweede Wereldoorlog
kandidaat
extremistische partij

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1066/1 4-1066/1 (PDF) Voorstel van bijzondere wet 16/12/2008
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
16/12/2008   Indiening Doc. 4-1066/1 4-1066/1 (PDF)
18/12/2008   Inoverwegingneming
18/12/2008   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
18/12/2008   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beëindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving