S. 4-1065 Dossierfiche                  

Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en tot bestrijding van racisme en xenofobie
Francis Delpérée    Armand De Decker    Philippe Moureaux    José Daras   

racisme
vereniging
misdaad tegen de menselijkheid
nationaal-socialisme
extreem rechts
regionale verkiezingen
xenofobie
rechten van de mens
strafsanctie
verkiesbaarheid
Tweede Wereldoorlog
kandidaat
extremistische partij

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1065/1 4-1065/1 (PDF) Voorstel van bijzondere wet 16/12/2008
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
16/12/2008   Indiening Doc. 4-1065/1 4-1065/1 (PDF)
18/12/2008   Inoverwegingneming
18/12/2008   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
18/12/2008   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beëindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving