S. 4-1057 Dossierfiche K. 52-1495

Wetsontwerp tot wijziging van de wetgeving betreffende de tijdelijke personeelsformaties bij de hoven van beroep en van de parketten-generaal
Regering Y. Leterme I  

gerechtelijke achterstand
tijdelijk werk
hogere rechtspraak
magistraat

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-1495/1 Wetsontwerp 16/11/2008
K. 52-1495/2 Amendementen 9/12/2008
K. 52-1495/3 Verslag namens de commissie 11/12/2008
K. 52-1495/4 Tekst aangenomen door de commissie 11/12/2008
K. 52-1495/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 11/12/2008
4-1057/1 4-1057/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 12/12/2008
4-1057/2 4-1057/2 (PDF) Verslag namens de commissie 16/12/2008
4-1057/3 4-1057/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 18/12/2008
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
16/11/2008   Indiening Doc. K. 52-1495/1
11/12/2008   Aanneming in commissie (geamendeerd en verbeterd + nieuw opschrift) Doc. K. 52-1495/3
11/12/2008   Bespreking
Integraal verslag nr. 66, p. 81-83
11/12/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+106/-14/o17)
Integraal verslag nr. 66, p. 98
Doc. K. 52-1495/5
11/12/2008   Aanneming na amendering door commissie
11/12/2008   Inschrijving op agenda
12/12/2008   Overzending Doc. 4-1057/1 4-1057/1 (PDF)
12/12/2008   Verzending naar commissie: Justitie
18/12/2008   Algemene bespreking Hand. 4-54 Hand. 4-54 (PDF)
18/12/2008   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-54 Hand. 4-54 (PDF)
18/12/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+42/-0/o0) Hand. 4-54 Hand. 4-54 (PDF)
Doc. 4-1057/3 4-1057/3 (PDF)
18/12/2008   Aanneming zonder amendering
  Commissie: Justitie
12/12/2008   Verzending naar commissie
16/12/2008   Inschrijving op agenda
16/12/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
16/12/2008   Bespreking
16/12/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-1/o0)
16/12/2008   Aanneming zonder amendering
16/12/2008   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-1057/2 4-1057/2 (PDF)
18/12/2008   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
22/12/2008   Bekrachtiging en afkondiging
14/1/2009   Bekendmaking (1448-1449)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 11/12/2008
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 18/12/2008
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 16/12/2008
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
22/12/2008 14/1/2009 , blz 1448-1449

Kruispuntbank van de wetgeving