S. 4-1056 Dossierfiche K. 52-1181

Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat betreft de aanrekening van de fiscale aftrek van de hypothecaire lening van de enige woning
Luk Van Biesen   Hendrik Bogaert   Christian Brotcorne   Rik Daems   FranÁois-Xavier de Donnea   Willem-Frederik Schiltz   Bart Tommelein   Ludo Van Campenhout  

belastingaftrek
krediet op onroerende goederen
belasting van natuurlijke personen
huisvesting
gehuwde persoon

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-1181/1 Wetsvoorstel 21/5/2008
K. 52-1181/2 Amendementen 9/12/2008
K. 52-1181/3 Verslag namens de commissie 10/12/2008
K. 52-1181/4 Tekst aangenomen door de commissie 10/12/2008
K. 52-1181/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 11/12/2008
4-1056/1 4-1056/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 12/12/2008
4-1056/2 4-1056/2 (PDF) Verslag namens de commissie 16/12/2008
4-1056/3 4-1056/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 18/12/2008
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
21/5/2008   Indiening Doc. K. 52-1181/1
22/5/2008   Inoverwegingneming
10/12/2008   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 52-555/5
11/12/2008   Bespreking
Integraal verslag nr. 66, p. 77-81
11/12/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 66, p. 98
Doc. K. 52-1181/5
11/12/2008   Aanneming na amendering door commissie
11/12/2008   Inschrijving op agenda
12/12/2008   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
12/12/2008   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 4-1056/1 4-1056/1 (PDF)
12/12/2008   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
18/12/2008   Algemene bespreking Hand. 4-54 Hand. 4-54 (PDF)
18/12/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+42/-0/o0) Hand. 4-54 Hand. 4-54 (PDF)
Doc. 4-1056/3 4-1056/3 (PDF)
18/12/2008   Aanneming zonder amendering
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
12/12/2008   Verzending naar commissie
16/12/2008   Inschrijving op agenda
16/12/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Christiane Vienne
16/12/2008   Bespreking
16/12/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+13/-0/o0)
16/12/2008   Aanneming zonder amendering
16/12/2008   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-1056/2 4-1056/2 (PDF)
18/12/2008   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
19/12/2008   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
24/12/2008   Bekrachtiging en afkondiging
31/12/2008   Bekendmaking (69321)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 11/12/2008
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 18/12/2008
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 16/12/2008
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 13/12/2008 15 12/1/2009
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 13/12/2008 60 9/3/2009
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
24/12/2008 31/12/2008 , blz 69321

Kruispuntbank van de wetgeving