S. 4-1054 Dossierfiche K. 52-1606

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 16 november 1993 houdende vaststelling van de Civiele Lijst voor de duur van de regering van Koning Albert II, tot toekenning van een jaarlijkse en levenslange dotatie aan Hare Majesteit Koningin Fabiola en van een jaarlijkse dotatie aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Filip en van de wet van 7 mei 2000 houdende toekenning van een jaarlijkse dotatie aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Filip, een jaarlijkse dotatie aan Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid en een jaarlijkse dotatie aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Laurent
Regering Y. Leterme I  

Koning en Koninklijke familie
loonindexering

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-1606/1 Wetsontwerp 24/11/2008
K. 52-1606/2 Amendementen 2/12/2008
K. 52-1606/3 Verslag namens de commissie 8/12/2008
K. 52-1606/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 11/12/2008
4-1054/1 4-1054/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 12/12/2008
4-1054/2 4-1054/2 (PDF) Verslag namens de commissie 16/12/2008
4-1054/3 4-1054/3 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 18/12/2008
4-1054/4 4-1054/4 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 18/12/2008
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
24/11/2008   Indiening Doc. K. 52-1606/1
8/12/2008   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 52-1606/3
11/12/2008   Bespreking
Integraal verslag nr. 66, p. 67-77 + p. 94-97
11/12/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+111/-17/o11)
Integraal verslag nr. 66, p. 97
Doc. K. 52-1606/4
11/12/2008   Aanneming zonder amendering
10/12/2008   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 4-82/10 4-82/10 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
11/12/2008   Inschrijving op agenda
12/12/2008   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
12/12/2008   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 4-1054/1 4-1054/1 (PDF)
12/12/2008   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
18/12/2008   Algemene bespreking Hand. 4-54 Hand. 4-54 (PDF)
18/12/2008   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-54 Hand. 4-54 (PDF)
18/12/2008   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 4-1054/3 4-1054/3 (PDF)
18/12/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+42/-0/o0) Hand. 4-54 Hand. 4-54 (PDF)
Doc. 4-1054/4 4-1054/4 (PDF)
18/12/2008   Aanneming zonder amendering
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
12/12/2008   Verzending naar commissie
16/12/2008   Inschrijving op agenda
16/12/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Berni Collas
16/12/2008   Bespreking
16/12/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+14/-0/o0)
16/12/2008   Aanneming zonder amendering
16/12/2008   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-1054/2 4-1054/2 (PDF)
18/12/2008   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
19/12/2008   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
22/12/2008   Bekrachtiging en afkondiging
29/12/2008   Bekendmaking (68767-68768)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 11/12/2008
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 18/12/2008
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 16/12/2008
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 13/12/2008 5 17/12/2008
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 13/12/2008 15 12/1/2009
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
22/12/2008 29/12/2008 , blz 68767-68768

Kruispuntbank van de wetgeving