S. 4-1052 Dossierfiche K. 52-1609

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (II)
Regering Y. Leterme I  

medische fout
luchtverkeer
lawaai
strafsanctie
verlof om sociale redenen
loopbaanonderbreking
programmawet
administratieve sanctie
geldboete
luchthaven
judiciŽle rechtspraak
rechtsmiddel
pleegouder
arbeidsrechtspraak
militair personeel
toepassing van de wet

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-1609/1 Wetsontwerp 24/11/2008
K. 52-1609/2 Amendement ingediend in de commissie 3/12/2008
K. 52-1609/3 Verslag namens de bijzondere commissie 8/12/2008
K. 52-1609/4 Verslag namens de commissie 8/12/2008
K. 52-1609/5 Verslag namens de commissie 8/12/2008
K. 52-1609/6 Tekst aangenomen door de commissies 8/12/2008
K. 52-1609/7 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 11/12/2008
4-1052/1 4-1052/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 12/12/2008
4-1052/2 4-1052/2 (PDF) Verslag namens de commissie 16/12/2008
4-1052/3 4-1052/3 (PDF) Verslag namens de commissie 17/12/2008
4-1052/4 4-1052/4 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 18/12/2008
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
24/11/2008   Indiening Doc. K. 52-1609/1
27/11/2008   Urgentieverzoek van de regering (aangenomen)
Integraal verslag nr. 62, p. 88
8/12/2008   Aanneming door de commissies (ongewijzigd) Doc. K. 52-1609/6
10/12/2008   Bespreking
Integraal verslag nr. 65, p. 3-90
10/12/2008   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
10/12/2008   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Sociale Aangelegenheden
11/12/2008   Bespreking
Integraal verslag nr. 66, p. 48-54
11/12/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+86/-54/o0)
Integraal verslag nr. 66, p. 93-94
Doc. K. 52-1609/7
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
10/12/2008   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
10/12/2008   Inschrijving op agenda
10/12/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Olga Zrihen
10/12/2008   Bespreking
10/12/2008   Einde behandeling
10/12/2008   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
10/12/2008   Inschrijving op agenda
10/12/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Christiane Vienne
10/12/2008   Inleidende uiteenzetting
10/12/2008   Bespreking
10/12/2008   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
11/12/2008   Inschrijving op agenda
12/12/2008   Overzending Doc. 4-1052/1 4-1052/1 (PDF)
12/12/2008   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
12/12/2008   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
18/12/2008   Algemene bespreking Hand. 4-54 Hand. 4-54 (PDF)
18/12/2008   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-54 Hand. 4-54 (PDF)
18/12/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+42/-0/o0) Hand. 4-54 Hand. 4-54 (PDF)
Doc. 4-1052/4 4-1052/4 (PDF)
18/12/2008   Aanneming zonder amendering
12/12/2008   Verzending naar commissie
16/12/2008   Inschrijving op agenda
16/12/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Olga Zrihen
16/12/2008   Bespreking
16/12/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-1/o3)
16/12/2008   Aanneming zonder amendering
16/12/2008   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-1052/2 4-1052/2 (PDF)
12/12/2008   Verzending naar commissie
16/12/2008   Inschrijving op agenda
16/12/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Christiane Vienne
16/12/2008   Bespreking
16/12/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-3/o0)
16/12/2008   Aanneming zonder amendering
17/12/2008   Inschrijving op agenda
17/12/2008   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 4-1052/3 4-1052/3 (PDF)
18/12/2008   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
22/12/2008   Bekrachtiging en afkondiging
29/12/2008   Bekendmaking (68766-68767)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 10/12/2008, 11/12/2008
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 10/12/2008
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 10/12/2008
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 18/12/2008
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 16/12/2008
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 16/12/2008, 17/12/2008
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
22/12/2008 29/12/2008 , blz 68766-68767

Kruispuntbank van de wetgeving