S. 4-105 Dossierfiche                  

Voorstel tot invoeging in het Reglement van de Senaat van een artikel 23bis, met betrekking tot de aanwijzing van Europese facilitatoren in de vaste commissie
Philippe Mahoux   

reglement van het parlement
Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden
parlementaire commissie
Europese Unie
nationaal parlement
EU-recht

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-105/1 4-105/1 (PDF) Voorstel tot wijziging van het Reglement 26/7/2007
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
26/7/2007   Indiening Doc. 4-105/1 4-105/1 (PDF)
9/10/2007   Inoverwegingneming
9/10/2007   Verzending naar Bureau
  Behandeling in Bureau
9/10/2007   Verzending naar Bureau
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Behandeling in Bureau
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving