S. 4-1038 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel teneinde de schorsing van de politieke rechten automatisch uit te spreken als bijkomende straf bij een veroordeling op grond van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden, van de wet van 23 maart 1995 tot bestraffing van het ontkennen, minimaliseren, rechtvaardigen of goedkeuren van de genocide die tijdens de tweede wereldoorlog door het Duitse nationaal-socialistische regime is gepleegd en van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie
FranÁois Roelants du Vivier   

politieke rechten
racisme
ontzetting uit de rechten
bestrijding van discriminatie
misdaad tegen de menselijkheid
xenofobie
strafsanctie
verkiesbaarheid
Tweede Wereldoorlog

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1038/1 4-1038/1 (PDF) Wetsvoorstel 1/12/2008
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
1/12/2008   Indiening Doc. 4-1038/1 4-1038/1 (PDF)
11/12/2008   Inoverwegingneming
11/12/2008   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
11/12/2008   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving