S. 4-1037 Dossierfiche                  

Dotatie van de Senaat
Uitgaven van het dienstjaar 2007 en begrotingsvooruitzichten voor het dienstjaar 2009

begroting
Eerste Kamer

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1037/1 4-1037/1 (PDF) Verslag namens het Bureau 4/12/2008
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
4/12/2008   Indiening Doc. 4-1037/1 4-1037/1 (PDF)
4/12/2008   Verzending naar Bureau
4/12/2008   Inschrijving op agenda
18/12/2008   Algemene bespreking Hand. 4-54 Hand. 4-54 (PDF)
18/12/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+41/-0/o0) Hand. 4-54 Hand. 4-54 (PDF)
18/12/2008   Aanneming zonder amendering
  Behandeling in Bureau
4/12/2008   Verzending naar Bureau
4/12/2008   Inschrijving op agenda
4/12/2008   Bespreking
4/12/2008   Aanneming
18/12/2008   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd 18/12/2008
Behandeling in Bureau
In behandeling 4/12/2008

Kruispuntbank van de wetgeving