S. 4-1031 Dossierfiche K. 52-1471

Wetsontwerp inzonderheid tot oprichting van een auditcomitť in de genoteerde vennootschappen en de financiŽle ondernemingen
Regering Y. Leterme I  

bedrijfsbeheer
audit
internetsite
verzekeringsmaatschappij
handelsmaatschappij
nationale uitvoeringsmaatregel
centrale bank
onverenigbaarheid
kredietinstelling
balans
beursnotering
bankrecht
beleggingsmaatschappij
leiding van een onderneming
financiŽle voorschriften
Financial Services and Markets Authority
bank
balansanalyse
raad van bestuur
dochteronderneming
boekhouder
toegang tot de informatie
ondernemingsdirecteur
groep ondernemingen
vennootschapsrecht

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-1471/1 Wetsontwerp 14/10/2008
K. 52-1471/2 Amendementen 5/11/2008
K. 52-1471/3 Verslag namens de commissie 20/11/2008
K. 52-1471/4 Verslag namens de commissie 20/11/2008
K. 52-1471/5 Tekst verbeterd door de commissies 20/11/2008
K. 52-1471/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 27/11/2008
4-1031/1 4-1031/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 4/12/2008
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
14/10/2008   Indiening Doc. K. 52-1471/1
20/11/2008   Aanneming door de commissies (verbeterd) Doc. K. 52-1471/4
27/11/2008   Bespreking
Integraal verslag nr. 62, p. 49-56 + p. 91-92
27/11/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+124/-0/o11)
Integraal verslag nr. 62, p. 92
Doc. K. 52-1471/6
27/11/2008   Aanneming zonder amendering
20/11/2008   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 4-82/9 4-82/9 (PDF)
20/11/2008   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 4-82/9 4-82/9 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
28/11/2008   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
4/12/2008   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 4-1031/1 4-1031/1 (PDF)
4/12/2008   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
11/12/2008   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
17/12/2008   Bekrachtiging en afkondiging
29/12/2008   Bekendmaking (68568-68580)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 27/11/2008
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 29/11/2008 5 3/12/2008
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 29/11/2008 0 3/12/2008
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
17/12/2008 29/12/2008 , blz 68568-68580

Kruispuntbank van de wetgeving