S. 4-1027 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de concrete invulling en uitwerking van de "Global Green New Deal"
Paul Wille    Wouter Beke    Berni Collas    Philippe Mahoux    Francis Delpťrťe    Margriet Hermans    Jean-Jacques De Gucht   

Milieuprogramma van de Verenigde Naties
economische recessie
opwarming van het klimaat
energiebeleid
anticrisisplan
duurzame ontwikkeling
landbouw en voeding
landbouwindustrie
vervangende brandstof
globalisering
armoede
milieubescherming
technologie
vernieuwing
zachte energie
regenereerbare energie
ontwikkelingshulp
bebossing
motie van het Parlement
gemeenschappelijk landbouwbeleid
energiebesparing
schone technologie
ecologie
energiecrisis
tropisch regenwoud
FAO
duurzame landbouw
economisch beleid
monetaire crisis
biobrandstof
groene economie
ecologische voetafdruk
milieu-industrie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1027/1 4-1027/1 (PDF) Voorstel van resolutie 26/11/2008
4-1027/2 4-1027/2 (PDF) Amendementen 21/10/2009
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
26/11/2008   Indiening Doc. 4-1027/1 4-1027/1 (PDF)
27/11/2008   Inoverwegingneming
27/11/2008   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
27/11/2008   Verzending naar commissie
14/10/2009   Inschrijving op agenda
14/10/2009   Niet behandeld
21/10/2009   Inschrijving op agenda
21/10/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Elke Tindemans
21/10/2009   Bespreking
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 21/10/2009

Kruispuntbank van de wetgeving