S. 4-1025 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 4 maart 1870 op het tijdelijke der erediensten, met het oog op de intrekking van de erkenning van de islamitische eredienst, en tot wijziging van de wet van 2 augustus 1974 betreffende de wedden van de titularissen van sommige openbare ambten en van de bedienaars van de erediensten
Yves Buysse    Anke Van dermeersch    Hugo Coveliers   

islam
geestelijkheid
moslim
godsdienst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1025/1 4-1025/1 (PDF) Wetsvoorstel 24/11/2008
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
24/11/2008   Indiening Doc. 4-1025/1 4-1025/1 (PDF)
27/11/2008   Inoverwegingneming
27/11/2008   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
27/11/2008   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving