S. 4-1022 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 145/33 in het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, betreffende een belastingvermindering voor adoptiekosten
Sabine de Bethune    Wouter Beke    Hugo Vandenberghe    Els Van Hoof   

belastingaftrek
adoptie
belasting van natuurlijke personen

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1022/1 4-1022/1 (PDF) Wetsvoorstel 24/11/2008
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
24/11/2008   Indiening Doc. 4-1022/1 4-1022/1 (PDF)
27/11/2008   Inoverwegingneming
27/11/2008   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
27/11/2008   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving