S. 4-1019 Dossierfiche                  

Voorstel van bijzondere wet tot afschaffing van de faciliteiten in de Vlaamse taalgrensgemeenten
Yves Buysse    Joris Van Hauthem    Nele Jansegers   

provincie
institutionele hervorming
Voerstreek
Europese verkiezing
OCMW
gemeente
gewesten en gemeenschappen van BelgiŽ
gemeenteraadsverkiezing
taalgebruik
kiesrecht
gemeenten met bijzonder taalstatuut of met faciliteiten
landelijke verkiezing

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1019/1 4-1019/1 (PDF) Voorstel van bijzondere wet 24/11/2008
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
1/1/2008   Indiening Doc. 4-1019/1 4-1019/1 (PDF)
27/11/2008   Inoverwegingneming
27/11/2008   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
27/11/2008   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving