S. 4-1017 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen en van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994, om het systeem van orgaandonatie te verbeteren
Lieve Van Ermen    Wouter Beke    Patrik Vankrunkelsven    Louis Ide   

levensverzekering
medische research
bestrijding van discriminatie
verzekeringspremie
nieuwe technologie
vernieuwing
orgaantransplantatie
wetenschappelijk onderzoek

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1017/1 4-1017/1 (PDF) Wetsvoorstel 20/11/2008
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
20/11/2008   Indiening Doc. 4-1017/1 4-1017/1 (PDF)
27/11/2008   Inoverwegingneming
27/11/2008   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
27/11/2008   Verzending naar commissie
28/1/2009   Inschrijving op agenda
28/1/2009   Niet behandeld
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving