S. 4-1016 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 6 van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie wat de bijzondere verbeurdverklaring betreft
Hugo Coveliers   

strafrecht
opschorting van de straf
strafprocedure
verbeurdverklaring van goederen

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1016/1 4-1016/1 (PDF) Wetsvoorstel 20/11/2008
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
20/11/2008   Indiening Doc. 4-1016/1 4-1016/1 (PDF)
27/11/2008   Inoverwegingneming
27/11/2008   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
27/11/2008   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving