S. 4-1015 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie met betrekking tot de problematiek van de productie van agrobrandstoffen in het licht van de voedselveiligheid van de ontwikkelingslanden
Olga Zrihen    Philippe Mahoux    JoŽlle Kapompolť   

voedselveiligheid
Protocol van Kyoto
duurzame landbouw
gemeenschappelijk landbouwbeleid
vermindering van gasemissie
Internationale Arbeidsorganisatie
landbouwkundig onderzoek
ontwikkelingsland
onafhankelijkheid van voedselhulp
motorbrandstof
Noord-Zuidbetrekking
biobrandstof
duurzame ontwikkeling
landbouwindustrie
landbouwbeleid
landbouwontwikkelingsplan
ontwikkelingshulp
steun aan de landbouw
vervangende brandstof
motie van het Parlement

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1015/1 4-1015/1 (PDF) Voorstel van resolutie 20/11/2008
4-1015/2 4-1015/2 (PDF) Amendementen 3/3/2009
4-1015/3 4-1015/3 (PDF) Amendementen 26/5/2009
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
20/11/2008   Indiening Doc. 4-1015/1 4-1015/1 (PDF)
27/11/2008   Inoverwegingneming
27/11/2008   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
27/11/2008   Verzending naar commissie
3/3/2009   Inschrijving op agenda
3/3/2009   Aanwijzing rapporteur(s): FranÁois Roelants du Vivier
3/3/2009   Bespreking
26/5/2009   Inschrijving op agenda
26/5/2009   Bespreking
10/11/2009   Inschrijving op agenda
10/11/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Jean-Paul Procureur
10/11/2009   Bespreking
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Behandeling beŽindigd 3/3/2009, 26/5/2009, 10/11/2009

Kruispuntbank van de wetgeving