S. 4-1013 Dossierfiche K. 52-1422

Wetsontwerp betreffende de ondersteuning bij doorgeleiding in het raam van de maatregelen tot verwijdering door de lucht
Regering Y. Leterme I  

politiek asiel
nationale uitvoeringsmaatregel
illegale migratie
asielzoeker
remigratie
verwijdering
luchtvervoer
buitenlandse staatsburger
doorvoer

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-1422/1 Wetsontwerp 3/9/2008
K. 52-1422/2 Amendementen 22/10/2008
K. 52-1422/3 Verslag namens de commissie 17/11/2008
K. 52-1422/4 Tekst aangenomen door de commissie 17/11/2008
K. 52-1422/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 20/11/2008
4-1013/1 4-1013/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 27/11/2008
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
3/9/2008   Indiening Doc. K. 52-1422/1
17/11/2008   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 52-1422/3
20/11/2008   Bespreking
Integraal verslag nr. 61, p. 82-84
20/11/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+97/-20/o2)
Integraal verslag nr. 61, p. 98
Doc. K. 52-1422/5
20/11/2008   Aanneming na amendering door commissie
16/10/2008   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 4-82/8 4-82/8 (PDF)
16/10/2008   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 4-82/8 4-82/8 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
21/11/2008   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
27/11/2008   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 4-1013/1 4-1013/1 (PDF)
27/11/2008   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
1/12/2008   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
15/12/2008   Bekrachtiging en afkondiging
23/1/2009   Bekendmaking (4108-4116)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 20/11/2008
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 22/11/2008 5 26/11/2008
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 22/11/2008 0 26/11/2008
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
15/12/2008 23/1/2009 , blz 4108-4116

Kruispuntbank van de wetgeving