S. 4-1012 Dossierfiche K. 52-1398

Wetsontwerp houdende wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde het in overeenstemming te brengen met de richtlijn 90/434/EEG van de Raad van 23 juli 1990 betreffende de gemeenschappelijke fiscale regeling voor fusies, splitsingen, gedeeltelijke splitsingen, inbreng van activa en aandelenruil met betrekking tot vennootschappen uit verschillende Lidstaten en voor de verplaatsing van de statutaire zetel van een SE of een SCE van een lidstaat naar een andere lidstaat, gewijzigd bij de richtlijn 2005/19/EEG van de Raad van 17 februari 2005
Regering Y. Leterme I  

belastingontheffing
Europese vennootschap
fusie van ondernemingen
splitsing van onderneming
boekhoudkundige reserve
handelsmaatschappij
bedrijfsovername
nationale uitvoeringsmaatregel
multinationale onderneming
moedermaatschappij
Europese coŲperatie
buitenlandse onderneming
belastingvlucht
winstbelasting
belastinggrondslag
zetel
durfkapitaal
internationaal fiscaal recht
belastingharmonisatie
onderzoek en ontwikkeling
belastingfraude
financieel verlies
belastingaftrek
fiscaal recht
belasting op de meerwaarde
vennootschapsbelasting
aandeel
transnationale onderneming
financiŽle transactie
rechtsmisbruik
vennootschapsrecht

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-1398/1 Wetsontwerp 24/7/2008
K. 52-1398/2 Amendementen 21/10/2008
K. 52-1398/3 Amendementen 5/11/2008
K. 52-1398/4 Verslag namens de commissie 13/11/2008
K. 52-1398/5 Tekst aangenomen door de commissie 13/11/2008
K. 52-1398/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 20/11/2008
4-1012/1 4-1012/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 27/11/2008
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
24/7/2008   Indiening Doc. K. 52-1398/1
13/11/2008   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 52-1398/4
20/11/2008   Bespreking
Integraal verslag nr. 61, p. 81-82
20/11/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 61, p. 97
Doc. K. 52-1398/6
20/11/2008   Aanneming na amendering door commissie
16/10/2008   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 4-82/8 4-82/8 (PDF)
16/10/2008   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 4-82/8 4-82/8 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
21/11/2008   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
27/11/2008   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 4-1012/1 4-1012/1 (PDF)
27/11/2008   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
1/12/2008   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
11/12/2008   Bekrachtiging en afkondiging
12/1/2009   Bekendmaking (672-686)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 20/11/2008
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 22/11/2008 5 26/11/2008
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 22/11/2008 0 26/11/2008
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
11/12/2008 12/1/2009 , blz 672-686

Kruispuntbank van de wetgeving